2010 m. gegužės 31 d., pirmadienis

Verslumą skatins renginyje - "Aš moku augti! Lyderių pamokos"


Rytoj, birželio 1 d. 13 val. kviečiameį Klaipėdos mokslo ir tech nologijų parke, jau antrą kartą organizuojamos verslininkystės savaitės renginį „Aš moku augti! Lyderių pamokos".

Tikimės, jog europinio lygio renginyje perspektyvūs, įdomūs, kūrybingi ir atviri verslininkai savo patirtimi paskatins jaunus žmones augti versle.

Pranešėjai:

ANTANAS BOSAS, Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija
FILIP BORCOV, UAB „Profis"
JUOZAS MAKSVYTIS, UAB „TEREKAS"
KRISTINA ŽILYTĖ - KOMSKIENĖ, VšĮ „Menų gatvė"
RADA MATULEVIČIENĖ, UAB „Žibosa", UAB „Juozo alus"
REGINA DOSETH, I.Į. R.Doseth
RIMA ANDRIŠKEVIČIŪTĖ, UAB „Žemsodis"
TOMAS SKAISGIRYS, UAB „Greita buhalterija"
VITALIJA FREITAKAITĖ, UAB „JAVINĖ"

2010 m. gegužės 28 d., penktadienis

Lyderių pamokos - verslumui skatinti

Šiuo metu visoje Europoje, 37 šalyse, vyksta verslininkystės savaitei skirti renginiai. Jais siekiama informuoti apie paramą, kurią Europos Sąjungos, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos teikia labai mažam, smulkiajam ir vidutiniam verslui. Taip pat - remti verslininkystę, kad kuo daugiau žmonių, ypač jaunimas, tvirtai apsispręstų siekti verslininko karjeros bei pripažinti verslininkų indėlį į Europos gerovės ir darbo vietų kūrimą bei inovacijų ir konkurencingumo skatinimą.
Europos verslininkystės savaitės kampaniją koordinuoja Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas. Kampanija yra visiškai decentralizuota, kad renginiai ir akcijos vyktų kuo arčiau esamų ir būsimų verslininkų. Dalyvaujančiose šalyse nacionalinius, regioninius arba vietos renginius organizuoja verslo įmonės, rėmėjai bei nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos.
Uostamiestyje Klaipėdos mokslo ir technologijų parke (KMTP) birželio 1 d. nuo 13 val. vyks praktinis seminaras, skirtas verslumui skatinti. Renginyje savo sėkmės istorijas ir paskaitas skaitys tiek žymūs Vakarų Lietuvos verslininkai, tiek neseniai sparnus į verslo padanges pakėlę jaunimo atstovai.

Dalysis patirtimi

Seminaro organizatoriai akcentuoja, kad pagrindinė renginio idėja ir tikslas yra sudominti studentus verslumu ir skatinti jų aktyvumą kuriant naujas darbo vietas.
Paskatinti aktyviąją visuomenės dalį siekti verslininko karjeros šiais laikais yra ypač svarbu, nes ekonominis sunkmetis verslumą neabejotinai susieja ir su socialine problematika.
Įsteigtas verslas pirmiausiai yra pačios visuomenės žingsnis į priekį, nes jis skatina ne tik tobulėti, išbandyti save įvairiose srityse, rizikuoti, bet ir padeda pačiai valstybei. Tad žmonės turi būti suinteresuoti patys susikurti sau ir kitiems darbo vietas.
Bet kokiu atveju verslo pradžia žmogui reiškia tai, kad jis rūpinasi savimi, nėra valstybės išlaikytinis, bedarbis, o mokesčių mokėtojas. Kuo didesnis verslumas visuomenėje, tuo lengviau ir pačiai šaliai.
Tačiau verslo pradmenys nėra vien teorija, kuri neabejotinai prideda kompetencijos pradedančiajam verslininkui: versle ypač svarbi ir praktika.
Tad, siekiant maksimaliai efektyvių seminaro rezultatų, KMTP pakvietė įvairių sričių verslininkus pasidalyti savo patirtimi sprendžiant įvairias verslo plėtros, organizacines problemas. Renginio metu vyks betarpiškas dialogas tarp verslininkų ir tų, kurie nori imtis verslo.
Ypač akcentuotinas dėmesys - jauniems, pradedantiems verslininkams, studijas baigusiems ar jas greitai baigsiantiems žmonėms. Ši socialinė grupė labai svarbi Klaipėdoje dėl to, kad neturinčių darbo žmonių, baigusių studijas, skaičius yra du kartus didesnis nei statistinis visų bedarbių vidurkis.
Baigusiems studijas žmonėms pradėti verslą yra sąlyginai parankiau, nei praradusiems darbą bei turintiems šeimas, nes jaunimo dažniausiai nesaisto įvairūs šeimyniniai įsipareigojimai. Rizikuojant ir patyrus nesėkmę galima pradėti kurti verslą iš naujo.
Pasak KMTP specialistų, tai nėra bloga praktika, nes tik per nesėkmes galima įgyti patirties, o sukauptos žinios, kompetencija gali būti panaudota ateityje. Šiuo atžvilgiu ypač naudingos seminare bus savo istorijas pristatančių patyrusių verslininkų pamokos ir pastabos.
"Mūsų pagrindinė renginio užduotis - skatinti verslą, o vienas pagrindinių KMTP tikslų - siekis tapti verslumo centru Klaipėdoje teikiant konsultacijas bei kitokią būtiną paramą naujų verslo įmonių steigimui.
Šis seminaras organizuojamas stengiantis padėti tiems, kurie nori verslą kurti: tiek žiniomis, tiek konsultacijomis. Geriau remti sunkiai vystomą verslą, nei valstybei išlaikyti bedarbius ir mokėti pašalpas. Tikimės, kad renginio metu įgytos praktinės žinios taps postūmiu vystant smulkiojo ir vidutiniojo verslo mentorystės tradicijas, paremtas principu, kuomet sėkmingai veikiantys verslininkai padeda pradedantiesiems", - sakė KMTP direktorė Roma Stubrienė.
Direktorė taip pat akcentavo, kad verslo skatinimas yra reali atsvara išsilavinusių žmonių emigracijai.
"Nepakankamas verslumo skatinimas ir žinių apie galimybes vystyti savo veiklą trūkumas lavinimo įstaigose, universitetuose neabejotinai gali atsiliepti ateityje, nes mažėja potencialas tų, kurie galėtų perimti verslo struktūras dabartinėse įmonėse. Žlugus verslo potencialui ir iniciatyvai mūsų valstybė taptų ES išlaikoma provincija", - dėstė R. Stubrienė.

Verslininkai drąsina

Tai, kad šiais laikais reikia būti ryžtingais, tačiau pragmatiškais, tvirtino ir keli seminare dalyvausiantys verslininkai.
Konditerijos bendrovės „Javinė“ vadovė Vitalija Freitakaitė akcentavo, kad birželio 1-ąją vyksiantis seminaras labai svarbus yra tiems, kurie turi subrandintų idėjų, tačiau nesiryžta jų įgyvendinti.
"Renginys turėtų būti paskata tokiems žmonėms imtis savo idėjų įgyvendinimo. Jei manysi, kad kažkas tau duos, - priklausysi nuo kito žmogaus. Imtis verslo reiškia progą pačiam valdyti savo gyvenimą. Jei nori turėti sprendimų laisvę, reikia tam ryžtis ir suprasti, kad aukojamas ir paties saugumo jausmas. Yra galybė faktorių, tačiau ryžtis verta", - įsitikinusi bendrovės vadovė.
UAB "Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija" prezidentas Antanas Bosas priminė, kad ekonominio pakilimo metu viskas, ką bedarytum, buvo gerai, mažai buvo investuojama į darbo efektyvumą, šiuolaikiškumą.
"Dabar sunkmetis privertė tai daryti, nes antraip neišgyvensi. Norint užsiimti verslu reikia labai stiprių nervų ir subalansuotos psichikos. Silpnesnieji neatlaiko, nes versle - ne tik atradimai, bet ir praradimai. Privalai su tuo susitaikyti", - teigė patyręs verslininkas.
Visgi A. Bosas pripažino, kad šiais laikais plaukti pasroviui yra daug blogiau, nei kurti.
"Kūrėjas jaučia pasitenkinimą realizuodamas save. Kai kuri - tobulėji, didėja kompetencija, gilėja žinios. Kiek darbo įdedi, tokia ir grąža. Padarai klaidą - kaltink tik save. Pabėgti nori tik silpni, manantys, kad kažkas už juos jais pačiais pasirūpins. Tai nėra inovatyvu. Geriau kurkime ir sau, ir kitiems darbo vietas", - sakė A. Bosas.
UAB „Žibosa“ ir UAB „Juozo alus“ savininkė Rada Matulevičienė prisiminė, kad jai kuriant verslą apskritai nebuvo tokių sąvokų kaip "verslumas", tačiau moteris ryžosi kurti savo ateitį pati.
"Tada iro kolūkiai, nebuvo darbo, tad reikėjo mąstyti apskritai kaip išgyventi, uždirbti pinigų. Dabar - kitokia situacija, tačiau žmonių norai - tokie patys. Versle labai svarbu skatinti gamybą, kurti, ne perparduoti ar vykti į užsienį. Blogiausia, kad iš Lietuvos išvažiuoja geri, kūrybingi, turintys idėjų žmonės. Jie galėtų ir mūsų valstybėje užsiimti verslu, gal net geriau sektųsi, nei užsienyje. Kita vertus tie, kurie patys nenori ar negali kurti verslo, turėtų progą padėti kitiems", - sakė verslininkė.
R. Matulevičienė įsitikinusi, kad kuo turtingesnis žmogus yra savyje, tuo turtingesnė ir aplinka.
"Jei sukuri darbo vietas, darbuotojai gauna geras algas, jie daugiau išleidžia, didėja vartojimas. Tad tai - uždaras ratas. Žinoma, užsienyje uždirbti pinigai grįžta į Lietuvą, tačiau ne jie svarbiausia - būtina čia kurti vidaus produktą. Savo šalyje kurdami verslą patys tampame turtingesni. Reikia ir valdžios paramos, ypač - jauniems žmonėms", - svarstė R. Matulevičienė.
Ji dar kartą patikino, kad nereikia bijoti pradėti, nes nepradėjęs nieko ir nepadarysi.
Be minėtų verslininkų renginyje dalyvaus Regina Doseth, IĮ R. Doseth savininkė, Tomas Skaisgirys, UAB „Greita buhalterija“ vadovas, Filip Borcov, UAB „Profis“ direktorius, Kristina Žilytė-Komskienė, VšĮ „Menų gatvė“ vadovė, Rima Andriškevičiūtė, UAB „Žemsodis“ direktorė bei Juozas Maksvytis, UAB „Terekas“ generalinis direktorius.

Robotikos gerbėjams - pasimatymas su robotais


Šiandien, gegužės 28 d. 16 val. Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP) siūlo išskirtinę galimybę iš arčiau susipažinti su robotais ir jų kūrėjais. Klaipėdiečiai robotų konstravimo srityje nepralenkiami - šiemet jie susišlavė gausybę tarptautinių apdovanojimų JAV, Austrijoje, Rygoje vykusiuose čempionatuose.

„Renginyje pristatysime mūsų sukurtus 3 kg ir mini sumo robotus, visų susirinkusių laukia įdomi paskaita apie robotų konstravimą, robotų sandarą. Pastebime, kad robotų konstravimas populiarėja. Klaipėdoje prieš porą metų buvo vienas kitas tuo susidomėjęs jaunuolis, dabar jų sparčiai daugėja. Atrodytų, kad robotų konstravimas – brangus malonumas, tačiau pasidaryti robotuką galima ir už 99 litus. Atėję į mūsų renginį turės progą tuo įsitikinti“ , - pasakojo daug apdovanojimų šiemet susižėręs robotų konstruotojas klaipėdietis Vitalijus Rodnovas.

Nors robotų konstravimas Klaipėdoje dar tik įleidžia šaknis, klaipėdiečiai visame pasaulyje vykstančiuose čempionatuose užima aukščiausias vietas.

Vitalijaus Rodnovo sukurtas robotas "Master of Disaster" pasaulio robotų čempionate San Franciske (JAV) laimėjo aukso medalį 3 kg robotų sumo rungtyje, tame pačiame renginyje Audriaus Knolio robotas buvo trečias, Egidjus Vedeikis mini sumo kategorijoje užėmė santrą vietą. Klaipėdiečiai stiprūs varžovai buvo ir kituose čempionatuose: Oleg Lyan sukurtas robotas Austrijoje vykusiame čempionate, minimumo klasėje laimejo 2 vietą, Egidijus Vedeikis toje pačioje klasėje buvo trečias. Rygoje vykusiame Baltijos šalių robotų čempionate klaipėdiečiai absoliučiai visose kategorijose taip pat buvo nepralenkiami.

„Džiugu, kad klaipėdiečiai pasaulyje išgarsėjo kaip talentingi robotų kūrėjai. Kuo toliau, tuo mūsų jaunimas azartiškiau įsitraukia į šį kūrybinį procesą. Štai moksleiviai iš Kretingos Paulius ir Giedrius neseniai sukūrė 3 kg robotą, kuris Baltijos šalių čempionate nurungė mano sukurtą robotą „Master of Disaster“, savo kategorijoje laimėjusį auksą JAV. Tai rodo, kad jaunimas vis labiau tobulėja, o sukurti robotai vis pažangesni“ , - teigė V. Rodnovas.

Renginio organizatoriai pažadėjo, kad KMTP vyksiančiame renginyje bus galima išvysti visus čempionus robotus, susipažinti su jų kūrėjais.

Renginys vyks Klaipėdos mokslo ir technologijų parke, konferencijų salėje adresu H. Manto g. 84

2010 m. gegužės 19 d., trečiadienis

Jaunieji tyrėjai nestokoja smalsumo ir originalumo

Gegužės 12–14 dienomis vykusi antroji „Idėjų mugė“ suteikė galimybę Lietuvos moksleiviams pristatyti mokslinių tyrimų idėjas ir sulaukti profesionalų patarimų. Ši mugė – vienas iš „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimo“ projekto renginių.

„Idėjų mugė“ – tai mokslinių darbų idėjų konkursas, tačiau jo tikslas – ne varžytis, kieno idėja geresnė, o sulaukti kvalifikuotos pagalbos ir patarimų, padėsiančių tinkamai atlikti sugalvotą mokslinį tyrimą.

Šiame renginyje su savo moksleiviais dalyvaujanti Kėdainių šviesiosios gimnazijos biologijos mokytoja Rasa Baltušytė žavisi šiuo renginiu kaip pagarbos jaunam žmogui, išraiška. „Mokslininkų patarimai labai nuoširdūs. Vaikai nesijaučia įžeisti, jei ką nors ne taip padarė, atvirkščiai – jie žymisi pastabas, pasiūlymus. Toks nuoširdus tarpusavio dialogas duoda didžiulę naudą tiek mokiniui, tiek jo darbui vadovaujančiam mokytojui“, – gerų žodžių „Idėjų mugei“ negailėjo R. Baltušytė.

Renginyje šiemet pristatyta daugiau nei pusšimtis idėjų, kurias vertino kompetentinga mokslininkų grupė, vadovaujama Vilniaus universiteto profesoriaus Vlado Vansevičiaus. Vienas iš dešimties ekspertų, astrofizikas Donatas Narbutis, džiaugėsi, kad mugėje pristatomos idėjos yra ne tik labai geros, svarbiausia – jos originalios, sugalvotos pačių mokinių. Doktorantui antrino ir kitas ekspertų komandos narys – profesorius Edmundas Kuokštis, pastebėjęs, jog moksleiviai stebina savo apsiskaitymu ir entuziazmu.

Vienuoliktokės Karolinos Subko idėja „Pelkinio gailio ekstraktų tyrimas ir taikymas anestezijoje“, žaliosios energijos iš vejos gavimas, kuriuo susidomėjo devintokai Paulius Janušauskas ir Ineta Zakarauskaitė – tik pora mokslinių tyrimų idėjų pavyzdžių, tačiau nei vienas mugės stendas neliko be įvertinimo ir komentarų.

Idėjų mugėje buvo ir jau atliktų darbų. Vienuoliktokas Donatas Vingrys susirinkusiems demonstravo savo paties rankomis sukurtą metalo detektorių ir kaip jis veikia. Gavęs patarimą šį aparatą padaryti hermetišką, Donatas pažadėjo jį taip ir patobulinti.

Renginio metu VšĮ „Mokslas ir menas“ direktorė Vaiva Kulbokaitė mugės dalyviams skaitė paskaitą apie mokslo ir meno sintezę, tarp mokinių paskatinusią diskusijas ir pavyzdžių paieškas. Mugės pabaigoje susirinkusieji stebėjo įdomiuosius chemijos eksperimentus bei Teslos ritės – labai aukštos įtampos įrenginio – sukeltus įspūdingus žaibus.

„Idėjų mugės“ tikslas – suburti jaunuosius tyrėjus, skatinti juos dirbti mokslinį darbą ištisus metus ir geriau pasirengti Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniam etapui. Projekto vykdymas numatytas iki 2011 metų, o „Idėjų mugė“ vėl pasidalyti savo mokslinių tyrimų idėjomis moksleivius kvies jau šių metų spalį.
Plačiau apie kitas Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomo projekto veiklas skaitykite www.jaunasis-tyrėjas.lt

Šaltinis: www.inovacijos.lt

2010 m. gegužės 11 d., antradienis

Panaudojant žmonių turimas žinias ir jas kūrybiškai taikant, sukuriamas intelektinis produktas, o teisės į jį įtvirtinamos patentu. Patentas tai – išskirtinė teisė išradimui ir pagrindinė priemonė išradėjui ar įmonei, padedanti gauti maksimalią naudą iš pažangių idėjų ir technologijų.

Lietuvoje kasmet išduodama palyginti daug prekės ženklų ir dizaino patentų, tuo tarpu išradimų patentų skaičius nedidelis. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenimis, pagal 2009 metais pateiktas nacionalines paraiškas, suteikti 5 patentai, o iš visų pernai pateiktų nacionalinių prekių ženklų paraiškų užregistruoti 893 prekiniai ženklai bei 19 dizainų.

Vykdant projektą „Valor“ VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, skatindamas kūrėjus aktyviau imtis savo intelektinės nuosavybės apsaugos, skelbia konkursą -

„Patentuok“!

Patentavimas išradėjui suteikia priėjimą prie naujų rinkų, leidžia išlaikyti stiprią poziciją, padidina pelną, mažinant pažeidimų riziką veikia kaip galingas įrankis kovoje su falsifikatoriais ir lengvo uždarbio mėgėjais, garantuoja priėjimą prie technologijų per abipusį licencijavimą, yra privalumas konkuruojant bei kuria teigiamą įmonės įvaizdį.

Todėl konkurse kviečiame dalyvauti visus kūrėjus ir siųsti savo išradimų idėjas patentavimui. Iš visų pateiktų bus išrinkta viena perspektyviausia idėja. Konkurso laimėtojui bus skiriamos lėšos europinės patento paraiškos rengimo konsultacijoms bei pateikimo mokesčiams apmokėti.
Idėją atrinks komisija, sudaryta iš mokslo ir verslo atstovų. Atranka bus vykdoma remiantis dviem kriterijais:
- technologiniu potencialu;
- komercializavimo galimybėmis.

Konkursas vyksta iki 2010 m. rugsėjo 24d.
Trumpą, konfidencialumą išsaugantį idėjos aprašymą siųskite adresu: projects@kmtp.lt
Kontaktinis asmuo - Andrius Sutnikas